మోషేకు ఏమి జరిగింది

మోషేకు ఏమి జరిగింది?

మోసెస్ ఒక ప్రసిద్ధ బైబిల్ వ్యక్తి, ఈజిప్ట్ యొక్క ఎక్సోడస్ సమయంలో ఇజ్రాయెల్ ప్రజలను నడిపించడానికి బాధ్యత వహిస్తుంది. దీని కథ దేవుడు ప్రదర్శించిన అద్భుతమైన సంఘటనలు మరియు అద్భుతాలతో నిండి ఉంది. ఈ బ్లాగులో, మోషేతో కూడిన కొన్ని ప్రధాన సంఘటనలను మేము అన్వేషిస్తాము.

మోషే కాల్

ఎక్సోడస్ పుస్తకంలో, ఇశ్రాయేలీయులను ఈజిప్టులోని బానిసత్వం నుండి ఇశ్రాయేలీయులను విడిపించేందుకు మోషేను దేవుడు ఎన్నుకున్నట్లు తెలిసింది. అతను వినియోగించని బర్నింగ్ బుష్‌ను గుర్తించినప్పుడు అతను ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభవం ద్వారా ఈ మిషన్‌ను అందుకున్నాడు. దేవుడు మోషేతో బుష్ ద్వారా మాట్లాడాడు మరియు ఫరోను ఎదుర్కోవాలని మరియు ప్రజల విముక్తిని డిమాండ్ చేయమని ఆదేశించాడు.

ఈజిప్ట్ తెగుళ్ళు

మోషే, అతని సోదరుడు ఆరోన్ తో కలిసి ఫరోను ఎదుర్కొన్నాడు మరియు ఇశ్రాయేలీయుల విముక్తిని డిమాండ్ చేశాడు. ఏదేమైనా, ఫరో ఇవ్వడానికి నిరాకరించాడు మరియు ప్రజలను విడిపించడానికి ఫరోను నొక్కడానికి ఒక మార్గంగా దేవుడు ఈజిప్ట్ గురించి వరుస తెగుళ్ళను పంపాడు. ఈ తెగుళ్ళలో నీరు రక్తం, కప్ప దండయాత్ర, పేను, ఫ్లైస్, జంతు వ్యాధులు, పూతల, రాతి వర్షం, మిడత, చీకటి మరియు మొదటి బిడ్డ మరణం.

ప్రజల విముక్తి

ఈజిప్టు ఫస్ట్‌బోర్న్ మరణానికి దారితీసిన పదవ ప్లేగు తరువాత, ఫరో చివరకు మార్గం ఇచ్చాడు మరియు ఇశ్రాయేలీయులను ఈజిప్టును విడిచిపెట్టడానికి అనుమతించాడు. మోషే ఎర్ర సముద్రం గుండా ప్రజలను నడిపించాడు, ఇది మార్గాన్ని అనుమతించడానికి తెరిచి, ఆపై మూసివేసి, వాటిని వెంబడించిన ఈజిప్టు సైన్యాలను ముంచివేసింది.

  1. ఎడారి గుండా ప్రయాణం
  2. చట్టం యొక్క చట్టాల పంపిణీ
  3. గోల్డెన్ దూడ ఎపిసోడ్
  4. మోషే మరణం

<పట్టిక>

సంఘటనలు
వివరణ
ఎడారి గుండా ప్రయాణం

ఈజిప్టు విముక్తి తరువాత, మోషే ఇశ్రాయేలు ప్రజలను ఎడారి గుండా ఒక ప్రయాణంలో వాగ్దానం చేసిన భూమి వైపు నడిపించాడు. ఈ కాలంలో, వారు వివిధ సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నారు మరియు దేవుని మార్గదర్శకాలు మరియు చట్టాలను అందుకున్నారు.
చట్టం యొక్క చట్టాల పంపిణీ

సినాయ్ పర్వతంలో <టిడి> మోషే, పది ఆజ్ఞలు మరియు ఇతర దైవిక చట్టాలు మరియు సూచనలను కలిగి ఉన్న చట్టం యొక్క బోర్డులను అందుకున్నారు. ఈ చట్టాలు ఇజ్రాయెల్ సొసైటీ సంస్థకు ప్రాతిపదికగా పనిచేశాయి.
గోల్డెన్ దూడ యొక్క ఎపిసోడ్

బలహీనత యొక్క క్షణంలో, ఇశ్రాయేలీయులు ఆరాధించడానికి బంగారు దూడను నిర్మించారు, దేవుని ఆజ్ఞలను అవిధేయత చూపించారు. మోషే ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు మరియు చట్టం యొక్క బోర్డులను విచ్ఛిన్నం చేశాడు, కాని అప్పుడు ప్రజల కోసం మధ్యవర్తిత్వం వహించాడు మరియు దేవుడు వారితో ఒడంబడికను పునరుద్ధరించాడు.
మోషే మరణం

<టిడి> చాలా సంవత్సరాలు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలను నడిపించిన తరువాత, మోషే వాగ్దానం చేసిన భూమిలోకి ప్రవేశించే ముందు కన్నుమూశారు. అతని తరువాత జాషువా, భూమిని జయించడంలో ప్రజలను నడిపించాడు.

Scroll to Top