అణువు యొక్క కేంద్రకాన్ని ఇలా నిర్వచించవచ్చు:

అణువు యొక్క కేంద్రకాన్ని ఇలా నిర్వచించవచ్చు:

అణువు అనేది ఒక మూలకం యొక్క రసాయన లక్షణాలను ఇప్పటికీ నిర్వహిస్తున్న పదార్థం యొక్క అతిచిన్న యూనిట్. ఇది సెంట్రల్ న్యూక్లియస్‌తో కూడి ఉంటుంది, ఇందులో ప్రోటాన్లు మరియు న్యూట్రాన్లు మరియు న్యూక్లియస్ చుట్టూ కక్ష్యలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ల మేఘం ఉంటుంది.

కోర్ కూర్పు

అణువు యొక్క కేంద్రకం ప్రోటాన్లు మరియు న్యూట్రాన్లతో కూడి ఉంటుంది. ప్రోటాన్లకు సానుకూల విద్యుత్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, న్యూట్రాన్లకు విద్యుత్ ఛార్జ్ లేదు. కలిసి అవి అణు కేంద్రకాన్ని ఏర్పరుస్తాయి.

ప్రోటాన్లు

ప్రోటాన్లు సానుకూల విద్యుత్ ఛార్జీతో సబ్‌టామిక్ కణాలు. ఒక మూలకం యొక్క అణు సంఖ్యను నిర్ణయించడానికి వారు బాధ్యత వహిస్తారు, అనగా అణువులోని ప్రోటాన్ల సంఖ్య ఏ రసాయన మూలకాన్ని సూచిస్తుందో నిర్ణయిస్తుంది.

న్యూట్రాన్లు

న్యూట్రాన్లు ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ లేని సబ్‌టామిక్ కణాలు. అణు కేంద్రకాన్ని స్థిరీకరించడానికి వారు బాధ్యత వహిస్తారు, ఎందుకంటే ప్రోటాన్ల మధ్య వికర్షణ కోర్ విచ్ఛిన్నమవుతుంది.

  1. ప్రోటాన్లు మరియు న్యూట్రాన్లను న్యూక్లియన్స్ అంటారు.
  2. అణువులోని ప్రోటాన్ల సంఖ్య ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యకు సమానం, ఇది అణువును విద్యుత్తు తటస్థంగా చేస్తుంది.
  3. న్యూక్లియస్ యొక్క ద్రవ్యరాశి ప్రధానంగా ప్రోటాన్లు మరియు న్యూట్రాన్లలో కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది, ఎలక్ట్రాన్లు చాలా చిన్న ద్రవ్యరాశిని కలిగి ఉంటాయి.

<పట్టిక>

పార్టికల్
ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్
మాసా (అణు ద్రవ్యరాశి యూనిట్లలో)
ప్రోటాన్ పాజిటివ్ (+1) 1 న్యూట్రాన్ తటస్థ (0) 1 ఎలక్ట్రాన్ నెగటివ్ (-1) 0.0005

Scroll to Top